Radni paketi

Radni paket 1

Radni paket 1 - Brain gain - zapošljavanje ERA Chair voditelja i iskusnih istraživača

Od ključne je važnosti za prvi radni paket zaposliti ERA Chair voditelja – izvanrednog istraživača i voditelja istraživanja u molekularnoj medicini, sa...


Radni paket 2

Radni paket 2 - Uspostava istraživačkog potencijala za provođenje proteomičke i metabolomičke analize

Ciljevi radnog paketa 2 biti će uspostava istraživačkih potencijala za provođenje visokopropusnih proteomičkih i metabolomičkih analiza pomoću masenog...


Radni paket 3

Radni paket 3 - Jačanje istraživačkih kapaciteta u usporednoj analizi tumora

Cilj je trećeg radnog paketa dobiti određena primijenjena znanja od članova ERA Chair tima i partnerskih institucija, za razvoj metodologije u području molekularne...


Radni paket 4

Radni paket 4 - Jačanje kapaciteta istraživanja post-genomskih tehnologija na FVM-u

Cilj je ovog radnog paketa jačanje znanja i vještina u postgenomskim tehnologijama pod vodstvom ERA Chair tima, kao i jačanje znanja i vještina za...


Radni paket 5

Radni paket 5 - Povećanje konkurentnosti u istraživanju divljih životinja

Ciljevi radnog paketa 5 su jačanje znanja i vještina u • Naprednom HPLC-u i istraživanju okoliša pod vodstvom ERA Chair tima •...


Radni paket 6

Radni paket 6 - Promotivne aktivnosti

Promotivne aktivnosti na projektu VetMedZg biti će usmjerene na povećanje vidljivosti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na nacionalnoj, regionalnoj...


Radni paket 7

Radni paket 7 - Upravljanje i administracija

Obveze članova managementa i administrativne jezgre projekta su upravljati i koordinirati aktivnosti ERA Chair tima i VetMedZg projekta tijekom njegove provedbe, u...


Struktura i postupak upravljanja

Struktura i postupak upravljanja

Uprava projekta VetMedZg ima nekoliko glavnih ciljeva:  Koordinira organizaciju i aktivnosti na projektu kao cjelini Osigurava ostvarenje svih postupaka...