Ciljevi

Cilj projekta ‘’Omika pristup u veterinarskoj molekularnoj medicini’’ je maksimalno korištenje sinergije između FP7 ERA Chair projekta ''VetMedZg'' i njegovog najmodernije opremljenog laboratorija, sa kohezijskom politikom EU, odnosno strukturnim fondovima i Strategijom pametne specijalizacije. Projekt OMIKA izravno je povezan s radnim paketom 2 projekta VetMedZg, pružanjem ˝izvrsne znanstvene i stručne istraživačke usluge unutar sveučilišta za sve znanstvenike˝( cilj 3 u radnom paketu 2). Također je u sinergiji s radnim paketom 4 VetMedZg projekta s ciljem da ˝osnaži znanja i vještine za primjenu proteomike i metabolomike u otkriću biomarkera, testiranju lijekova i istraživanju u veterinarskoj medicini˝, nadalje da ˝osnaži znanje u istraživanju patofizioloških istraživanja u sistemskoj upali˝ te da ˝osnaži primjenu proteomike za poboljšanje kvalitete u produkciji farmskih životinja˝ (ciljevi 2-4 radnog paketa 4). Sinergija će biti postignuta povećanjem opsega omika tehnologija u VetMedZg laboratoriju i umrežavanjem vodećih istraživačkih grupa na FVM-u, povećavajući njihov potencijal u istraživanjima koje koriste najsuvremenije tehnologije u svijetu.

Radionice..

Predavanja

Konferencije

Ovaj projekt financiran je kroz Europske strukturne i investicijske fondove u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija te dijelom kroz Europski fond za regionalni razvoj