O projektu

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VEF) afirmirana je znanstvena institucija u Hrvatskoj, s više od 178 zaposlenika koji imaju izvrsno obrazovanje i znanstvena iskustva. Kako bi se provele strukturne promjene u veterini, znanstvenici VEF-a prihvatili su ERA Chair inicijativu, s ciljem poticanja strukturnih promjena, sinergije između kohezije i financiranja istraživanja te podizanja kvalitete istraživanja u primjeni molekularnih tehnologija na međunarodnoj razini izvrsnosti.

Cilj je projekta povećati istraživačke izvedbe VEF-a kroz jačanje njegovih kapaciteta u molekularnoj veterini, privlačenjem izvrsnih iskusnih istraživača, transferom znanja i istraživanjem potencijala, posebice u području proteomike i metabolomike. Razmjena znanja i iskustava s afirmiranim iskusnim istraživačima će se ostvariti kroz niz koherentnih mjera: obuke, radionice i transnacionalni dvosmjerni privremeni boravak istraživačkog osoblja. Radionice o različitim aspektima molekularne medicine biti će organizirane u Zagrebu te će uglavnom pokrivati ​​tri odabrana polja: komparativnu analizu tumora, post-genomske tehnologije i istraživanje divljih životinja na odjelima VEF-a.

Unapređenjem svoje izvrsnosti i učinaka istraživanja, VEF će poboljšati performanse u financiranju kompetitivnih istraživanja, spriječiti odljev mozgova, poboljšati svoju konkurentnost i vidljivost u široj regiji i postati međunarodno priznati partner. Planirane aktivnosti trebale bi povećati izvođenje istraživanja u određenom području molekularne veterine i VEF će time povećati svoje sudjelovanje u međunarodnim istraživačkim projektima s partnerima iz EU-a kako bi se bolje integrirao u ERA-u (European Research Area).  ERA Chair Inicijativa je jedinstven projekt u hrvatskoj veterinarskoj znanosti s potencijalnim prednostima za širu znanstvenu zajednicu, kao i čitavu regiju.

Za provedbu projekta VetMedZg Europska je komisija odobrila sufinanciranje u iznosu od 2. 378 334,00 €, a projekt će trajati 60 mjeseci.

O projektu