Radionice

Proteomika i epidemiologija - završene radionice

Proteomika i epidemiologija - završene radionice

Na ERA Chair projektu ,,VetMedZg'' Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održane su još dvije međunarodne hands-on radionice, svaka u...


NAJAVA: nova projektna radionica: PROTEOMIKA

NAJAVA: nova projektna radionica: PROTEOMIKA

''Post-genomic era of Molecular Biology: Proteomics ERA II'' Datum: 14.-16.. studeni 2017. Lokacija: Veterinarski fakultet Sveučilišta u...


NAJAVA: nova projektna radionica: DIVLJAČ

NAJAVA: nova projektna radionica: DIVLJAČ

''Wildlife Medicine: Epidemiology'' Datum: 20.-22. studeni 2017. Lokacija: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu *trodnevna...


Početak projektnih radionica

Početak projektnih radionica

Radionica ''Post-genomic era of molecular biology: Proteomics era I'' 09. - 11. prosinca 2015.g. 


Radionice na projektu VetMedZg

Radionice na projektu VetMedZg

Na projektu će biti organizirano ukupno osam tematskih radionica sa svrhom obučavanja domaćih i stranih istraživača u području genomike, proteomike, komparativne...