Sudjelovanje na kongresu Veterinarska znanost i struka

Doktorandice na MANNA projektu, Francesca Riva i Rafaela Furioso Ferreira, sudjelovale su na 8. međunarodnom kongresu Veterinarska znanost i struka u organizaciji Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, koji se održavao od 10. do 12. listopada 2019. godine. MANNA doktorandice prisustvovale su kongresu u okviru Dana doktoranada Veterinarskog fakulteta, a prof. David Eckersall tom je prilikom održao i izlaganje na temu MANNA projekta i predstavio projektne ciljeve i aktivnosti svim prisutnima.

 

 

Galerija

Sudjelovanje na kongresu Veterinarska znanost i struka