Radionice na projektu VetMedZg

Na projektu će biti organizirano ukupno osam tematskih radionica sa svrhom obučavanja domaćih i stranih istraživača u području genomike, proteomike, komparativne analize tumora i istraživanja divljači. Radionice će se održavati na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

1. Post-genomska era molekularne biologije - protemika I

2. Post-genomska era molekularne biologije - proteomika II

3. Komparativna molekularna analiza hepatocelularnog karcinoma kod ljudi i pasa

4. Klinička i primijenjena proteomika

5. Upravljanje intelektualnim vlasništvom u svrhu potpore inovativnosti

6. Biomarkeri u veterinarskoj medicini

7. Medicina divljači - nametničke bolesti

8. Medicina divljači - epidemiologija 

Za pravovremene informacije o održavanju radionica pratite redovito web stranicu projekta.

Galerija

Radionice na projektu VetMedZg