NGP-net Zimska škola računalnih metoda za ne globularne proteine - Bressanone, Italija

U sklopu COST Action BM1405, od 15. do 19. veljače 2016. god. u Brixenu (južni Tirol), Italija, održana je radionica; NGP-net Winter School on computational methods for non-globular proteins.

Ne globularni proteini se sastoje od različitih strukturnih oblika, te je saznanje o njima promijenilo strukturno-funkcijsku paradigmu proteina. Novija istraživanja povezuju NGP sa raznim bolestima u ljudi kao što su rak, kardiovaskularne bolesti, amiloidoze, neurodegenerativne bolesti i dijabetes, unatoč ovome kod velikog broja NGPa funkcija još nije razjašnjena.

Zimska škola računalnih metoda za ne globularne proteine se sastojala od predavanja i praktičnih vježbi koje su održane pod vodstvom istknutih stručnjaka u ovom području (Miguel Andrada, Norman Davey, Arne Elofsson, Zsuzsanna Dostanyi, Andrey Kajava, Vasilis Promponas, Marco Punta, Peter Tompa i  Salvador Ventura). Predavanja su polaznicima škole pružila uvid u razne eksperimentalne tehnike koje se koriste u ovom polju kao i informacije o nizu baza podataka koje se odnose na proteine. Praktične vježbe su se fokusirale na analizu bioloških i fizikalnih svojstva zadanih sekvenci, koristeći specifične pretraživače, alate za modeliranje i baze podataka. U okviru FP7 VetMedZg projekta, ne radionici je sudjelovao i dr.sc. Luka Krstulović, viši asistent na Zavodu za kemiju i biokemiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. 

Galerija

NGP-net Zimska škola računalnih metoda za ne globularne proteine - Bressanone, Italija