Evaluacija projekta VetMedZg

Nakon tri i pol godine provođenja projekta VetMedZg, u srijedu 28. veljače 2018. održana je prva projektna evaluacija organizirana od strane Europske komisije. Evaluaciju je proveo vanjski stručnjak dr. sc. Miguel Santos, a njome su bila pokrivena generalna područja kao što su usklađenost institucije sa ERA prioritetima, praksa zapošljavanja i ravnoteža spolova, ali i područja usko vezana za provođenje projekta kao što su dosad provedena istraživanja, prijavljeni i dobiveni projekti, objavljeni radovi i trenizi i radionice održane u okviru projekta. Dr. Santos posjetio je i projektni Laboratorij za proteomiku te dao korisne naputke i informacije za daljnji rad istraživača i uspješno provođenje projekta.

Galerija

Evaluacija projekta VetMedZg Evaluacija projekta VetMedZg Evaluacija projekta VetMedZg Evaluacija projekta VetMedZg