Cjenik usluga Laboratorija za Proteomiku

U dogovoru ERA Chair tima projekta VetMedZg s dekanom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljujemo cjenik usluga Laboratorija za proteomiku.

 

Galerija

Cjenik usluga Laboratorija za Proteomiku