Galerija

Galerija sadrži

  • Sudjelovanje na Adriatic NMR konferenciji, lipanj 2019., Mali Ston
  • Doktorandica Ivana Rubić - usavršavanje iz metabolomskih istraživanja, Glasgow Polyomics laboratorij, UK
  • Doktorandica Ivana Rubić na radionici „Metabolomics with the Q Exactive“  na Sveučilištu u Birminghamu, UK
  • Doktorandice Ivana Rubić i Petra Bilić - rad u Laboratoriju za proteomiku, VEF

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost (Ugovor br: IP-2018-01-8324)