Sažetak projekta 2017

Sažetak nudi pregled objavljenih radova, suradnji, ciljeva i usluga unutar projekta VetMedZg.