Oprema na projektu

Galerija prikazuje samo dio opreme kupljene na projektu, u svrhu uspostavljanja Laboratorija za proteomiku na Veterinarskom fakultetu. Potpuniju galeriju i informacije o laboratoriju mogu se pronaći na slijedećem linku.

Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu Oprema na projektu