Laboratorij za proteomiku - prije opremanja

Prostorije Laboratorija za proteomiku na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu sredinom 2015. godine - prije dolaska opreme vrijedne 585.000 eura

Laboratorij za proteomiku - prije opremanja Laboratorij za proteomiku - prije opremanja Laboratorij za proteomiku - prije opremanja