Kick-off sastanak

Kick-off sastanak na projektu održan je u srijedu 08. travnja 2015.g., u kliničkoj predavaonici Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, a na sastanku se okupilo tridesetak projektnih suradnika.

Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak Kick-off sastanak