O projektu

Europski zajednički doktorat iz molekularne prehrane životinja MANNA -  je EU mrežni projekt čija je misija pružiti dvostruki doktorski program obuke, valjan u cijeloj Europi, o inovativnim tehnologijama koje se primjenjuju u znanosti i ishrani životinja. MANNA će budućim istraživačima pružiti sposobnost rješavanja potreba u unapređenju zdravlja, dobrobiti i učinkovitosti stoke. MANNA zajednički doktorski projekt je dio inovativne mreža za obuku Marie-Skłodowska Curie koju financira Europska komisija u okviru programa Obzor 2020.


  Program obuhvaća:

- 18 vodećih grupa sa sveučilišta, istraživačkih instituta i kompanija

- 8 partnerskih zemalja EU: Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Njemačka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Slovačka Republika i Belgija.

Projekt financira Europska unija u okviru programa Obzor 2020 - istraživanje i inovacije - H2020-MSCA- ITN-2017- EJD: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (European Joint Doctorate) - Ugovor br: 765423