Voditelji radnih paketa

RP 1 Brain gain - zapošljavanje ERA Chair voditelja i iskusnih istraživača

RP 2 Uspostava istraživačkog potencijala za provođenje proteomičke i metabolomičke analize

RP 3 Jačanje istraživačkih kapaciteta u usporednoj analizi tumora

RP 4 Jačanje kapaciteta istraživanja post-genomskih tehnologija na FVM-u

RP 5  Povećanje konkurentnosti u istraživanju divljih životinja

RP 6 Promotivne aktivnosti

RP 7 Upravljanje i administracija

 

Radni paket 1 (Brain gain - zapošljavanje  ERA Chair voditelja i iskusnih znanstvenika) i radni paket 2 (Uspostava istraživačkog potencijala za provođenje proteomičke i metabolomičke analize) Voditelj - izvanredna profesorica Renata Barić Rafaj, dr.sc., MmedBiochem

rrafaj@vef.hr

Fokusira svoje istraživanje na laboratorijskoj medicini, posebno hemostazi i patogenezi sistemskih komplikacija u Babezioza pasa. Izv. Prof. Barić Rafaj je autorica brojnih izvornih znanstvenih radova, uglavnom usmjerenih na izmjene hemostaze i trombocita funkcije u babeziozi pasa. Bila je istraživač na nekoliko projekata.

 

RP3 (Jačanje istraživačkih kapaciteta u usporednoj analizi tumora) Voditelj - redoviti profesor Željko Grabarević, dr.sc., DMV

zgrabarevic@vef.hr

Trenutno voditelj Odjela za veterinarsku patologiju, autor je brojnih publikacija, i znanstvenih i popularnih. Njegova glavna područja interesa su: Veterinarska onkologija, učinak raznih egzogenih i endogenih čimbenika  na čir na želucu i upalne bolesti crijeva te patologija laboratorijskih životinja. Autor je više od 120 izvornih znanstvenih i stručnih radova, te više od 90 kongresnih radova, sa indeksom citata 860.

 

 

RP4 (Jačanje kapaciteta istraživanja post-genomskih tehnologija na FVM-u) i RP7  (Upravljanje i administracija) Voditelj - redoviti profesor Vladimir Mrljak, dr.sc., DMV

vmrljak@vef.hr

Vladimir Mrljak ujedno je i projektni koordinator i ključna osoba za aktivnosti  vezane za nadogradnju kapaciteta istraživanja post-genomskih tehnologija na FV-u. Bivši je predstojnik  Klinike za unutarnje bolesti (2001-2006), a trenutno glavni istraživač na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske. Prof. Mrljak je također član međunarodnog COST projekta (član Upravnog odbora COST Akcija FA 1002: Farm Animal Proteomics). Glavna područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su patogeneza babezioze i drugih vektorskih bolesti i klinička laboratorijska dijagnostika. Prof. Mrljak je autor više od 60 izvornih znanstvenih i stručni pregled radova (30 u CC indeksiranim časopisima) objavljenih u uglednim međunarodnim časopisima.

 

RP5 (Povećanje konkurentnosti u istraživanja divljih životinja) Voditelj - docent Dean Konjević, DMV, dipl. ECZM (WPH)

dkonjevic@vef.hr

Član je Uprave za biologiju, patologiju i reprodukciju divljači, a također i aktivan član Europske škole za zoološku medicinu. Profesor Konjević je autor i koautor 56 znanstvenih radova, 2 sveučilišna priručnika i 3 uredničke knjige. Njegovi glavni istraživački interesi su:  patologija divljači, zarazne i parazitske bolesti divljih životinja, gospodarenje i dobrobit divljači, ciklusa rasta rogova i očuvanje vrsta.

 

 

RP6 (Promotivne aktivnosti) Voditelj - izvanredna profesorica Vesna Matijatko, dr.sc., DMV

vmatijatko@vef.hr

Voditeljica Klinike za unutarnje bolesti, izv. prof. Vesna Matijatko je autorica brojnih izvornih znanstvenih radova koji pokrivaju područje babezioze pasa, osobito akutne faze, sustavnog upalnog procesa i sindroma disfunkcije više organa u babeziozi pasa, kao i septički šok u babeziozi pasa, a radovi su objavljeni u eminentnim časopisima. Glavno joj je područje znanstvenog interesa istraživanje sepse i njezinih komplikacija, te interna medicina kod malih životinja (hitna medicina i intenzivna njega).