Ciljevi

Glavni cilj projekta je, pod vodstvom izvanrednog istraživača, nadograditi, poticati, razvijati i povećati istraživačke kapacitete te poboljšati izvođenje istraživanja u molekularnoj veterinarskoj medicini na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, što će ujedno omogućiti i veći uspjeh u budućem dobivanju sredstava za istraživačke projekte te time omogućiti i bolju integraciju u ERA (Europski istraživački prostor).

Glavni ciljevi projekta su:

- Zaposliti, osposobiti i zadržati najbolje istraživače na Veterinarskom fakultetu

- Povećati istraživački potencijal i sposobnosti istraživača u određenom području molekularne veterine pod vodstvom izvanrednog istraživača

- Povećati vidljivost istraživača i Fakulteta u međunarodnoj bazi citata (WoS)

- Povećati broj članaka koji znanstvenici FVM-a objavljuju u međunarodnim bazama citata, pod vodstvom izvanrednog istraživača

- Potaknuti sudjelovanje istraživača sa FVM-a kao koordinatora na barem dva Obzor 2020 projekta

- Uspostaviti centar za proteomiku na Veterinarskom fakultetu - nadograditi i proširiti laboratorijsku opremu i istraživačke kapacitete na FVM-u a kako bi se omogućila najnovija istraživanja u molekularnoj medicini

- Unaprijediti znanje i iskustvo te prijenos vrhunske tehnologije i znanja među istraživačima FVM-a, pod vodstvom izvanrednog istraživača i partnerskih istraživačkih institucija

- Povećati vidljivost Veterinarskog fakulteta

- Povećati sudjelovanje istraživača sa FVM-a na europskim projektima i olakšati uključivanje molekularne veterinarske znanosti u ERA prostor

- Povećati znanje o mogućnostima zaštite intelektualnog vlasništva

 

Projekt VetMedZg ujedno će poboljšati status Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kroz:

- Privlačenje izvrsnih stranih istraživača

- Poticanje ljudskih resursa

Nadogradnjom svojih postojećih S & T kapacitetaVetMedZg također će doprinijeti regionalnom razvoju kroz:

- Širenje S & T potencijala i konkurentnosti u regiji zapadnog Balkana

- Jačanje i širenje znanja i istraživačkih rezultata

- Doprinos razvoju Europskog istraživačkog prostora u cjelosti.

Ciljevi