About the project

Metaboliti su male molekule sa važnom ulogom u svakom staničnom procesu koji su često promijenjeni u različitim bolestima. Tada se mogu koristiti kao biomarkeri koji imaju ulogu ključnih pokazatelja bolesti na individualiziranoj razini sa mogućnošću otkrivanja bolesti u ranoj fazi, prije njenog razvoja. Razvitak inovativnih, ‘’omika’’ tehnologija, kao što je metabolomika, danas omogućuje identifikaciju promjena u koncentracijama različitih metabolita, koji se tada koriste kao osjetljivi biomarkeri bolesti. Krv i urin sadrže mnoštvo do sada neproučavanih i nepoznatih biomarkera. Vrlo malo istraživanja u cilju procjene potencijala metabolomike i poboljšanja dijagnostike je provedeno na psima.  U ovom projektu metabolomskim pristupom istražit će biomarkeri u dvije česte  bolesti pasa; (a) protozoarna bolest - babezioza i (b) neinfektivna bolest -  idiopatska dilatativna kardiomiopatija (iDCM).

Ciljevi projekta su otkrivanje novih biomarkera za poremećaje rada bubrega i srca kod pasa, što bi omogućilo precizniju i adekvatniju dijagnozu,  prognozu i praćenje ovih bolesti; provedba neciljane / ciljane  metabolomske analize u serumu i urinu pasa s nekompliciranim i kompliciranim oblikom babezioze, kao i pasa s dijagnozom iDCM; identificirati nove dijagnostičke i prognostičke biomarkere;  procijeniti metabolomske profile prije i poslije terapije Imizolom  kako bi se identificirali novi dijagnostički i prognostički biomarkeri akutnog oštećenja bubrega (AKI) kod pasa;  proširiti put istraživanjima signalnih puteva radi poboljšanja razumijevanja patogeneze navedenih bolesti; poboljšati liječenje svakog pojedinog pacijenta na osnovi specifičnog metabolomskog otiska; uvođenje novih biomarkera u rutinsku praksu u veterinarskoj kliničkoj medicini; širenje inovativnih  tehnologija na Veterinarskom fakultetu; uvođenje  metabolomike u veterinarsku medicinu u Hrvatskoj; povećavanje  istraživačkog potencijala i vještina istraživača u molekularnoj veterinarskoj medicini te olakšavanje implementacije molekularne medicine u veterinarsku medicinu u Hrvatskoj.

U istraživanju će se koristiti suvremene ‘’omika’’ metode:  neciljana i ciljana metabolomska analiza primjenom tekućinske kromatografije, masene spektrometrije (LC-MS / MS) i plinske kromatografije (GC) -MS; inovativne bioinformatičke i biostatističke metode koje omogućavaju detaljnu analizu dobivenih podataka kao i  ekstrakciju korisnih informacija iz velikog broja podataka dobivenih korištenjem MS tehnologije.

Očekuje se da rezultati provedenog israživanja potvrde korist primjene metabolomskog pristupa u proučavanju interakcija patogena i domaćina (pas-B. canis) i procjeni biokemijskih promjena u domaćinu. Infekcija B. canis vjerojatno uzrokuje značajne promjene u ravnoteži metabolita u  serumu i urinu inficiranih pasa. Procijeniti će se potencijalna dijagnostička vrijednost novih biomarkera za AKI-a. Rezultati će omogućiti raniju dijagnozu i prognozu akutnog AKI kod babezioze, kao i raniju dijagnozu iDCM kod pasa, čime se sprječava razvoj komplikacija ili usporava razvoj bolesti. Neciljani LC-MS / MS metabolomski pristup će profilirati metaboličke promjene u serumu pasa sa  B. canis, a ciljani metabolomski pristup omogućit će istodobnu kvantifikaciju velikog broja određenih metabolita i time doprinijeti boljem poznavanju metaboličkog profila pasa. Identificirani biomarkeri donijet će razvoju individualnog pristupa u liječenju pacijenata i time unaprijediti brigu o pacijentu.

Identifikacija skupina komplementarnih biomarkera omogućiti će implementaciju metabolita u proces dijagnoze i praćenja bolesti, a detaljnim uvidom u odvijanje metaboličkih puteva u pojedinim bolestima identificirati će se novi potencijalni ciljevi u dijagnostici i terapiji iDCM i AKI. Metabolomički pristup unaprijedit će veterinarsku kliničku medicinu identifikacijom potencijalnih terapeutskih ciljeva za nove lijekove  i implementirati nove tehnologije kao što je metabolomika u veterinarsku medicinu u Hrvatskoj. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu implementirati će se nova i  inovativna istraživanja upotrebom suvremenih tehnologija koje će otvoriti novu stranicu u post genomskim istraživanjima. Očekivani znanstveni rezultati poboljšat će dijagnozu i prognozu babezioze i iDCM te identificirati potencijalne ciljeve terapije tih bolesti. Sa dugoročnog gledišta, provedba projekta omogućit će uvođenje metabolomike u kliničku veterinarsku medicinu u Hrvatskoj prenošenjem  znanja iz ''omika'' područja u druge dijelove veterinarske medicine. Na kraju, uspješna realizacija projekta profilirati će Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao vodeću ustanovu u primjeni ''omika'' tehnologija u veterinarskoj medicini na prostorima jugoistočne Europe.

The project is supported by the Croatian Science Foundation (Agreement No: IP-2018-01-8324)