Najave

Cjenik usluga Laboratorija za Proteomiku

Cjenik usluga Laboratorija za Proteomiku

U dogovoru ERA Chair tima projekta VetMedZg s dekanom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljujemo cjenik usluga Laboratorija za...


Sastanak s projektnim doktorandima

Sastanak s projektnim doktorandima

U Laboratoriju za proteomiku VetMedZg projekta trenutno boravi 5 stranih doktoranada, gdje rade na svom doktorskom istraživanju u suradnji s ERA Chair timom te pod...


Evaluacija projekta VetMedZg

Evaluacija projekta VetMedZg

Nakon tri i pol godine provođenja projekta VetMedZg, u srijedu 28. veljače 2018. održana je prva projektna evaluacija organizirana od strane Europske komisije....


Posjet francuske delegacije laboratoriju VetMedZg

Posjet francuske delegacije laboratoriju VetMedZg

15. siječnja 2018., Frédéric Petit, dužnosnik francuskog nacionalnog parlamenta za Srednju i Istočnu Europu, posjetio je laboratorij VetMedZg i upoznao...


VetMedZg projekt ugostio radionicu o molekularnom kloniranju

VetMedZg projekt ugostio radionicu o molekularnom kloniranju

Od 15. do 18. svibnja, osmero studenata iz različitih zemalja Istočne i Srednje Europe sudjelovalo je u radionici o genomici, koja je bila organizirana u okviru...