Sastanak o međusobnoj suradnji s istraživačima iz Poljske

Sastanak na temu međusobne suradnje u istraživanjima i prijavi projekata održan je na projektu VetMedZg sa profesorom Stanislavom Winiarczykom sa Zavoda za epidemiologiju Sveučilišta u  Lublinu, Poljska. Profesor Winiarczyk, bivši dekan Veterinarskog fakulteta u Lublinu, izrazio je velik interes za suradnju s Veterinarskim fakultetom u Zagrebu i projektom VetMedZg. Na sastanku je prof. Winiarczyk upoznao istraživače ERA Chair tima, koji su predstavili svoj rad i trenutna istraživanja. Profesor Winiarczyk vodi tim od 25 ljudi u laboratoriju, a koji je uglavnom fokusiran na identifikaciju biomarkera i proteina, na modelu babezioze i dijabetesa melitusa kod pasa. Surađuju i sa Medicinskim fakultetom u Lublinu. Prof. Winiarczyk podijelio je i bogato iskustvo u povlaćenju novca iz strukturnih fondova EU, s obzirom da je Veterinarski fakultet u Lublinu dobio projekte u vrijednosti od 25 milijuna eura. Zajednički fokus ove dvije istraživačke grupe bio bi usmjeren na kreiranje opsežnijeg projekta i istraživanja u području babezioze primjenom komplementarnih metoda, s obzirom na istraživanja koja provode istraživači na oba fakulteta. Suradnja se planira započeti sa nekoliko uvodnih sastanaka, posebice sa ERA Chair holderom, profesorom Davidom Eckersallom te pokretanjem razmjene istraživača i treninga između dviju ustanova. 

Galerija

Sastanak o međusobnoj suradnji s istraživačima iz Poljske Sastanak o međusobnoj suradnji s istraživačima iz Poljske Sastanak o međusobnoj suradnji s istraživačima iz Poljske