Prvi sastanak novoizabranog ERA Chair holdera sa timom

Prof. dr. sc. Peter David Eckersall, MBA FSB, sa Sveučilišta u Glasgowu, izabran je 13. travnja 2017. godine kao novi ERA Chair holder na projektu VetMedZg, koji će voditi ERA Chair tim i istraživanja na projektu do kraja projektne implementacije u lipnju 2019. Godine. Prof. Eckersall je odabran od strane međunarodnog povjerenstva između 13 kandidata na međunarodnom natječaju, a već je održao svoj prvi sastanak s istraživačima ERA Chair tima na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, kako bi razgovarali o budućem radu i aktivnostima na projektu.

Profesor David Eckersall diplomirao je biokemiju na Sveučilištu u Liverpoolu (1973.) i doktorirao na Sveučilištu u Edinburghu (1977). Član je društava Royal College of Pathologists, Royal Society of Biology i Academia Europaea. Prof. Eckersall je profesor Veterinarske biokemije na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Glasgowu. Njegova istraživanja usmjerena su na dijagnostičku primjenu analize proteina u veterinarskoj medicini te je objavio više od 200 recenziranih radova i jedan je od urednika prvog udžbenika o  animalnoj proteomici (Methods in Animal Proteomics, Wiley). Bio je predsjedatelj COST akcije za Proteomiku farmskih životinja (2011-14). Dobitnik je Heiner Sommer nagrade Međunarodnog društva za animalnu kliničku patologiju za životni doprinos animalnoj kliničkoj biokemiji 2008.g. i Siemens nagradu Zavoda za animalnu kliničku kemiju Američkog udruženja za kliničku kemiju za doprinos animalnoj kliničkoj kemiju u 2010. godini. Znanstveni radovi prof. Eckersalla objavljeni su u raznim recenziranim znanstvenim i veterinarskim časopisima i održao je više od 100 prezentacija na domaćim i međunarodnim skupovima. Prof. Eckersall broj objavljenih članaka: 218,  broj citata: 8016 (Google Scholar), Hirsch 'H' indeks: 46 (Google Scholar).

Galerija

Prvi sastanak novoizabranog ERA Chair holdera sa timom Prvi sastanak novoizabranog ERA Chair holdera sa timom Prvi sastanak novoizabranog ERA Chair holdera sa timom Prvi sastanak novoizabranog ERA Chair holdera sa timom Prvi sastanak novoizabranog ERA Chair holdera sa timom